Cennik

CENNIK (kwoty netto)

Ryczałt ewidencjonowany do 30 dok.              150 zł

Ryczałt ewidencjonowany do 30 dok.              180 zł

Kolejne 10 dok.                                                  30 zł

·        Ewidencja przychodów

·        Deklaracje ZUS

·        Ewidencja środków trwałych

·        Podatki i ZUS na e-mail

·        Reprezentacja w czasie kontroli

·        Rozliczenia roczne

Księga przychodów i rozchodów do 20 dok.    180 zł

Księga przychodów i rozchodów do 20 dok.    200 zł

Kolejne 10 dok.                                                  40 zł

·        KPiR do 20 dokumentów

·        Deklaracje ZUS

·        Ewidencja środków trwałych

·        Ewidencja wyposażenia

·        Raporty finansowe

·        Podatki i ZUS na e-mail

·        Reprezentacja w czasie kontroli

·        Rozliczenia roczne

Księgi handlowe   do 15 dok.                           600 zł

Księgi handlowe     do 30 dok.                         800 zł

·        Księgi handlowe do 15 dokumentów

·        Deklaracje ZUS

·        Ewidencja środków trwałych

·        Ewidencja wyposażenia

·        Raporty finansowe

·        Podatki i ZUS na e-mail

·        Reprezentacja w czasie kontroli

·        Rozliczenia roczne

 

KADRY I PŁACE

1.     Pełne kadry dla 1 pracownika                            40 zł

2.     Obsługa umów cywilno-prawnych              30 zł / os.

·        Umowy o pracę

·        Umowy cywilno-prawne

·        Deklaracje ZUS

·        Listy płac

·        Ekwiwalenty urlopowe

·        Świadectwa pracy

Rozliczenie PIT 37                     od    70 zł

Rozliczenie PIT 36                     od    90 zł

Rozliczenie PIT 39                     od  100 zł

Sprawozdanie GUS                   od   100 zł